Kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny práce a v oblasti požární ochrany!

Profil firmy


     Firma Milena Komárková byla založena především k podnikatelským aktivitám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, se zvýšeným důrazem na komplexní zajišťování služeb v těchto oblastech:

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena práce

Oblast požární ochrany


www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT